Add any text here.

Naczelna Rada Kościoła

 

Biskup Marek Kamiński

Prezbiter Naczelny

image

Od roku 1989 pełnił służbę pastora w zborze w Koszalinie. W roku 2000 powołany na doradcę biskupa Mieczysława Czajko. 4 lata później został Zastępcą Prezbitera Naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego. Pracował jako kaznodzieja i wykładowca na ogólnopolskich zlotach młodzieży, kongresach i konferencjach kościelnych. Pomysłodawca i realizator międzynarodowej inicjatywy „Braterstwo ponad granicami” (2000-2008). W 2008 wybrany na urząd Biskupa KZ. Aktualnie członek Światowego Zarządu World Assemblies of God, Zastępca Przewodniczącego Pentecostal European Fellowship, Prezydent Międzynarodowej Społeczności Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych.
Ojciec Beniamina i Noego. Żona Ewa.


image

Prezb. Wojciech Trybek

Zastępca Prezbitera Naczelnego

Od początku funkcjonowania wspólnoty jest pastorem zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Giżycku. Od 2008 roku pracuje w Naczelnej Radzie Kościoła. W latach 1998-2004 był zastępcą Burmistrza Miasta Giżycka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, doktor teologii na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wierzy, że Kościół nie powinien jedynie funkcjonować w rzeczywistości jaka jest wokół, ale także tą rzeczywistość kreować i zmieniać.

 

Prezydium NRK

image

Prezb. Sławek Jagieła

Członek Prezydium NRK

Założyciel i pastor zielonoświątkowego zboru Kanaan w Oleśnie, współtwórca kosciolonline.tv oraz twórca projektu zakładania kościołów „700 Miast”. Absolwent wydziału Filologii Angielskiej we Wrocławiu. Interesuje się koszykówką, chodzeniem po górach, czytaniem książek oraz słuchaniem muzyki głównie smoothjazzowej. Uwielbia spędzać czas z ludźmi. Jego mottem życiowym jest: Uczynić Chrystusa sławnym w Polsce w miejscach, gdzie jeszcze o Nim nie słyszano. Ojciec Tymoteusza, Magdaleny i Filipa. Żona Krystyna.

image

Prezb. Piotr Karaś

Członek Prezydium NRK, Prezbiter Okręgowy Okręgu Centralnego

Pastor zboru w Łodzi, wykładowca WSTS, dyrektor Misji Nowa Nadzieja w Polsce. W prezydium NRK odpowiada za służbę społeczną, edukację i nauczanie. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Lubi czytać, biegać, grać na gitarze i śpiewać Bogu na chwałę Jego mottem życiowym jest werset z 2 Listu do Koryntian 12,9: „Moc w słabości się doskonali.” Ojciec Szymona i Jakuba. Żona Iwona.

image

Prezb. Zbigniew Zarożny

Członek Prezydium NRK

Dyrektor Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego, pastor Centrum Chrześcijańskiego “OdNowa” w Wieluniu oraz członek Prezydium Naczelnej Rady Kościoła. Od wielu lat jego stylem życia jest służba Bogu i ludziom. Kocha młodzież – jest dla niej wsparciem zarówno duchowym jak i merytorycznym. Fan piłki nożnej i wielu innych dyscyplin sportowych oraz dobrej kuchni. Ojciec Moniki i Macieja. Żona Magda.


image

Prezb. Leszek Mocha

Członek Prezydium NRK

Od 1987 roku pastor Zboru Oaza w Jastrzębiu Zdroju, wieloletni dyrektor Misji Krajowej, a także członek Naczelnej Rady Kościoła. Często usługuje na ewangelizacjach na wielu kontynentach. Wykładowca Krakowskiego Seminarium Biblijnego oraz Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Od siedmiu lat zaangażowany misyjnie w Indiach Jest absolwentem The International Biblie Training Institute w Burgess Hill w Anglii. W wolnych chwilach słucha muzyki, czyta, pasjonuje się piłką nożną, lubi też dobry film. Mottem jego życia jest werset z Listu do Efezjan 3,20: „On swą potężną, potężną, działającą w nas mocą, jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, co Go prosimy lub co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.” Ojciec Kamili i Oliwi. Żona Małgorzata.

image

Prezb. Arkadiusz Krzywodajć

Członek Prezydium NRK

Nawrócił się 1993 roku, pełnił służbę lidera uwielbienia, starszego zboru w Jastrzębiu Zdroju. Od 2000 roku jest pastorem Zboru Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim-Katowicach. Jest autorem dwóch książek Polska Twoja Ziemia Obiecana oraz Sztormu i burze, producent muzyczny autor tekstów oraz muzyki uwielbienia. Ukończył Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych na kierunku politologii oraz Podyplomowe Studia Managerskie MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Wykłada na WSTS. Jego hobby to: aktywność sportowa, muzyka oraz przywództwo w XXI wieku. Żona Angelika oraz dzieci Karolina i Jakub.

 

Prezbiterzy Okręgowi

image

Prezb. Edward Lorek

OKRĘG POŁUDNIOWY

Po kilkunastoletnim okresie aktywnej działalności wśród młodzieży w zborze i okręgu w 1981 r. został pastorem zboru w Wapienicy. W ostatniej kadencji ZKE zastępca Prezbitera Naczelnego i współinicjator powołania Kościoła Zielonoświątkowego w którym przez pierwsze dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy Prezbitera Naczelnego. Po kilkuletniej przerwie w czynnej służbie ponownie został powołany w 2005 r. na II pastora zboru "FILADELFIA" w Bielsku-Białej a od grudnia 2008 r. na pastora tego samego zboru. Ojciec Jolanty i Janusza. Żona Maria. Mają troje wnucząt.

image

Prezb. Mirosław Szatkowski

OKRĘG ZACHODNI

Od 25 lat pastor Centrum Ewangelii w Głogowie. Absolwent KSB Ustroń, obecna BST. Razem z żoną, autor książki o trwałości małżeństwa „Z jakich klocków zbudować ten dom”. Uwielbia czytać książki, słuchać muzyki z lat 70 i oglądać filmy z pozytywnym przesłaniem. Fan relaksu w saunie. Pragnie prowadzić Kościół w taki sposób, aby był on miejscem czynienia ludzi uczniami Jezusa. Ojciec pięciorga dzieci, dziadek siedmiorga wnucząt. Żona Ewa.


image

Prezb. Stanisław Cieślar

OKRĘG ZACHODNIO-WIELKOPOLSKI

Słowem Bożym usługuje od 1988 roku. Administrator i koordynator działań ewangelizacyjnych w ramach Misyjnej Szkoły Biblijnej w Cieszynie, następnie kierownik Misji Krajowej KZ w latach 1993-2003. Organizator działań ewangelizacyjnych i usługujący jako ewangelista w ramach Misji Krajowej w latach 1993-2002. Obecnie pastor zboru „Hosanna” w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył Seminarium Teologiczne w Ustroniu. Ojciec Daniela, Romany, Marii. Żona Janina.

image

Prezb. Józef Wziątek

OKRĘG POMORSKI

Kaznodzieja i pastor w zborze Ziarno Nadziei w Lęborku. Prezbiter Okręgu Pomorskiego wybrany na drugą kadencję. Posiada wykształcenie wyższe, jest też absolwentem Szkoły Biblijnej "Chrystus dla Narodów" w Gdyni. Rodzina jest dla niego szczególnie ważna. Ojciec Magdy i Damiana. Żona Bogusława.


image

Prezb. Krzysztof Hawrus

OKRĘG PÓŁNOCNY

Ma 53 lata, od 12 lat jest pastorem zboru "Chrześcijańska Społeczność" w Suwałkach, a wcześniej był Starszym tego zboru. Od 25 lat jest mężem Jolanty, z którą wspólnie służy w Kościele. Ma dwoje dorosłych już dzieci, syna Mateusza i córkę Elżbietę. Z zawodu jest strażakiem, a jego hobby to kupowanie i przeglądanie książek, proszę nie mylić z czytaniem, na które wciąż brakuje mu czasu.

image

Prezb. Władysław Wigłasz

OKRĘG WSCHODNI

Wyrastał w zborze Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Woli Piotrowej, gdzie od 1982 r. był kaznodzieją, liderem młodzieży i międzyzborowego zespołu muzycznego. W latach 1990-1992 kaznodzieja i starszy zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Jarosławiu. W 1992 r. rozpoczął z żoną pracę misyjną w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Od 1993 r. jest pastorem zamojskiego zboru. Ukończył Korespondencyjny Kurs Biblijny w Cieszynie i The International Bibie Training Institute w Burgess Hill, w Anglii. Ojciec Samuela, Anety i Martyny oraz w rodzinie zastępczej: Wiktorii, Jessici, Nikoli i Kacpra. Żona Lidia.

pl_PLPolish
pl_PLPolish